Syntex :: Ochrana súkromia - O nás

SK | CZ | EN

Výrobci | Kategorie

Syntex eNews
Aktuální info přímo na váš email!

Facebook

Ochrana súkromia

Syntex Bratislava považuje diskrétnosť za veľmi dôležitú a preto osobné informácie, ktoré nám zveríte, sa budú využívať výhradne za účelom interného marketingového a štatistického spracovania informácií o produktoch a môžu sa napríklad  využívať na upovedomenie o najnovších ponukách, produktoch, novinkách alebo na informovanie o špeciálnych cenových ponukách na vybrané produkty a riešenia alebo na získanie spätnej väzby od klientov za účelom zlepšenia našej ponuky a služieb. Žiadna z informácií o Vás sa neposkytne tretej strane, ktorá nie je spojená so spoločnosťou Syntex Bratislava alebo Syntex Praha (oba subjekty ďalej len pod názvom "Syntex").

Okrem údajov, ktoré poskytujete pri registrácii, môže spoločnosť Syntex zbierať aj informácie o vašich názoroch a preferenciách. Zber takýchto informácií môže obsahovať analýzu návštevnosti stránok a správanie návštevníkov, vrátane využitia tzv. „cookies”. Spoločnosť Syntex môže využiť tieto informácie a údaje, ktoré uvediete pri registrácii, na to, aby vás informovala o nových produktoch, službách alebo ponukách, ktoré môžu byť pre vás zaujímavé.

Všetky informácie a údaje, ktoré poskytujete spoločnosti Syntex sa uchovávajú v diskrétnosti a poskytujú sa len v súlade s platnými národnými zákonmi o ochrane údajov a ďalšími smernicami a to len do tej miery, ktorá je nevyhnutná na efektívne spracovanie vašej konkrétnej požiadavky. Spoločnosť Syntex bez súhlasu nezhromažďuje osobné údaje, ak príslušné orgány na základe platných zákonov a/alebo zákonných procesov nepožadujú inak. Je úplne na vás, či sa rozhodnete svoje osobné údaje poskytnúť pre Syntex, t.j. zaregistrovať svoje údaje, participovať v prieskume alebo losovaní alebo pri nákupe našich produktov na našej stránke.

Z času na čas Syntex môže vytvoriť celkovú štatistiku o službách a s takýmito údajmi sa podeliť s dôveryhodnou treťou stranou. Takáto štatistika neobsahuje informácie, ktoré by umožnili tretej strane identifikovať konkrétne osoby. Syntex nepostúpi žiadne údaje o vás žiadnej tretej strane ani firme s výnimkou údajov, ktoré využívame na štatistickú analýzu alebo na komunikáciu v našom mene.

Hoci sme venovali presnosti informácií obsiahnutých na týchto stránkach veľkú pozornosť, spoločnosť Syntex neposkytuje v tomto zmysle žiadnu záruku ani garanciu a nepreberá žiadnu zodpovednosť za následky vzniknuté chybami alebo chýbajúcimi údajmi. Ak spoločnosť Syntex získa informácie o chybách, čo najskôr zabezpečí opravu alebo doplnenie chýbajúcich údajov.

Spoločnosť Syntex si vyhradzuje právo na prístup a odhalenie individuálne identifikovateľných informácií v prípade potreby na základe platných zákonov a/alebo zákonných požiadaviek príslušných orgánov, aby mohli ich systémy pracovať alebo pre svoju vlastnú ochranu alebo pre ochranu ostatných používateľov.

Spojenia z tejto stránky s inými externými stránkami, ktoré neudržiava spoločnosť Syntex, sú k dispozícii pre pohodlie a nie ako odporúčanie na obsah alebo praktiky takýchto externých stránok, za ktoré však spoločnosť Syntex nenesie žiadnu zodpovednosť.